Студио

bg /it /en
ОПИКАвангардСтил ООД е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Договор: № BG16RFOP002-2.073-2515-C01

Обща стойност: 3694 лв., от които 3139.90 лв. европейско и 554.10 лв. национално финансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.