bg /it /en


 
GasNatural - 2

Изработка на уеб aнкета за Gas Natural


Gas Natural Group е основана в Италия през 2002 г. и остава активна до 2018 г., годината, в която е обявена покупката от Edison spa.
GasNatural - 4
GasNatural - 5
GasNatural - 6
GasNatural - 7
GasNatural - 8