bg /it /en


 
Integratour app - 2

Проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция”


Основната цел на проекта е да запази и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.
Integratour app - 4