bg /it /en


 
Плъзни и разгледай
База Данни за палеонтологични активи - 2
 - визуализация

Изработка на база данни IntegraTOUR


Проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” е с основната цел да запази и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.
База Данни за палеонтологични активи - 4
База Данни за палеонтологични активи - 5
База Данни за палеонтологични активи - 6
Разгледай online