bg /it /en

web сайт

Плъзни и разгледай
ОУ Св. св. Кирил и Методий - Димитровград - 2
ОУ Св. св. Кирил и Методий - Димитровград - 2 - визуализация
Малко са училищата, чиято история е по-голяма от столетие.
Горди сме, че вече 144 години ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Димитровград е огнище на просвета и родолюбие, на възрожденски дух и новаторство.
ОУ Св. св. Кирил и Методий - Димитровград - 4
Отстоява се идеята, училището да се утвърди сред водещите културно-образователни институции в града и областта, с ефективно социализиране и интегриране на децата от ромската общност от кв.Вулкан и кв.Марийно към общоприетите ценности и култура.
Разгледай online