bg /it /en


 
Плъзни и разгледай
Проект Пазителите на Тракия - 2
 - визуализация

Изработка на уеб сайт по проект Interreg IPA Bulgaria - Turkey


Проект "Пазителите на Тракия": Екологичното възпитание е продължителен процес, който цели осъзнаване на екологичните проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност за рационалното използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия по посока опазване на природата и устойчиво развитие.
Проект Пазителите на Тракия - 4
Разгледай online