bg /it /en


 
Плъзни и разгледай
Проектът Спасете природата, за да спасите бъдещето - 2
 - визуализация

Изработка на уеб сайт по проект Interreg IPA Bulgaria - Turkey


„Спасете природата, за да спасите бъдещето“ е проект съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г., по който партньори са Земеделска камара – Мерич и Сдружение КРИБ Хасково.

Проектът има за цел опазването на почвите в трансграничните региони на България и Турция.
Проектът Спасете природата, за да спасите бъдещето - 4
Разгледай online