bg /it /en

web site

Drag and browse
OU Sv. St. Cyril and Methodius - Dimitrovgrad - 2
OU Sv. St. Cyril and Methodius - Dimitrovgrad - 2 - render

Development of the web site OU "St. St. Cyril and Methodius" Dimitrovgrad


There are few schools whose history is older than a century!
For 144 years, "St. St. Cyril and Methodius" Elementary School Dimitrovgrad has been a hotbed of education and patriotism, of revival spirit and innovation.
OU Sv. St. Cyril and Methodius - Dimitrovgrad - 4
Отстоява се идеята, училището да се утвърди сред водещите културно-образователни институции в града и областта, с ефективно социализиране и интегриране на децата от ромската общност от кв.Вулкан и кв.Марийно към общоприетите ценности и култура.
See online